Tôi là nguyên đơn trong vụ án dân sự kiện đòi tiền. Trong quá trình đợi tòa giải quyết, bị đơn hứa sẽ trả tiền cho tôi trong thời gian sớm nhất và yêu cầu tôi rút đơn khởi kiện. Vậy luật sư cho tôi hỏi, trường hợp khi tôi chưa nhận được tiền nhưng đã rút đơn khởi kiện sau đó người này không trả tiền thì tôi có quyền khởi kiện lại hay không?

Tham khảo: tội giết người

Căn cứ theo quy định tại Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự 2015:

“Điều 217. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

  1. Sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong các trường hợp sau đây:
  2. a) Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế;
  3. b) Cơ quan, tổ chức đã bị giải thể, phá sản mà không có cơ quan, tổ chức, cá nhân nào kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức đó;
  4. c) Người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện hoặc nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp họ đề nghị xét xử vắng mặt hoặc vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan;

…”

Như vậy, trường hợp nguyên đơn rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện thì tòa án sẽ ra quyết định đìnhchỉ giải quyết vụ án. Hậu quả pháp lý của việc  đình chỉ giải quyết vụ án dân sự theo Điều 218 Bộ luật tố tụng dân sự 2015:

“Điều 218. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

  1. Khi có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, đương sự không có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án dân sự đó, nếu việc khởi kiện vụ án sau không có gì khác với vụ án trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật có tranh chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 192, điểm c khoản 1 Điều 217 của Bộ luật nàyvà các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
  2. Trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 217 hoặc vì lý do nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt quy định tại điểm c khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này thì tiền tạm ứng án phí mà đương sự đã nộp được sung vào công quỹ nhà nước.

 

  1. Trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự do người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện quy định tại điểm c và trường hợp khác quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này thì tiền tạm ứng án phí mà đương sự đã nộp được trả lại cho họ.

Xem thêm: tội tàng trữ buôn bán ma túy

  1. Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm”.

Như vậy, trong trường hợp vụ án dân sự bị đình chỉ giải quyết vì lý do nguyên đơn rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện thì vẫn có quyền khởi kiện lại. Trường hợp của anh, nếu anh rút đơn khởi kiện nhưng sau đó do người kia không trả tiền theo thỏa thuận thì anh vẫn có quyền khởi kiện lại để yêu cầu Tòa giải quyết.

BÌNH LUẬN